Přihláška do DLOUHODOBÝCH TENISOVÝCH SOUTĚŽÍ 2021 NA SLOVANCE

Toto je přihláška do dlouhodobých tenisových soutěží na Slovance v sezóně 2021. Pro jarně-letní sezónu jsou připraveny dvě na sebe navzájem navazující tenisové soutěže - Tenis Slovanka Cup 2021 a Tenis Slovanka Liga 2021. Zasláním přihlášky se zavazuji poskytnout pořadateli vratnou finanční kauci ve výši 500 Kč na sezónu a dodržovat pravidla soutěží.

Vyplňte prosím, jméno a dále telefon a e-mail, který budete používat pro komunikaci v soutěži.

Prosím, zadejte své celé jméno.

Neplatná e-mailová adresa.

Neplatná telefonní číslo.

Zadej datum přihlášky

Zařazení do jednotlivých výkonnostních soutěží (1.-4.divize) je podle získaných bodů v sezóně 2020 nebo získáním divoké karty do určité divize. Vzhledem k tomu, že do uzavření přihlášek pro rok 2021 nevíme do jaké soutěže budete zařazeni, tak napište svůj předběžný zájem o hraní kvalifikace té soutěže, kterou si myslíte, že byste měli hrát. Pokud se bodově do vybrané soutěže umístíte, tak kvalifikaci hrát nemusíte. Po uzavření přihlášek obdržíte všichni oficiální přihlášku do kvalifikací s konkrétním rozdělení přihlášených hráčů do divizí.

Noví hráči by měli toto nepovinné pole vyplnit. Automaticky se totiž zařadí do 4.divize a takto mají šanci získat vyšší soutěž.

Prosím vyber soutěž, na kterou se chceš přihlásit.

Do poznámky můžete napsat krátký vzkaz pořadateli, pokud ho máte na srdci....

Maximálně 50 znaků